македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

Бизнис картички

Diners деловна картичка

 

Избери ја Diners Club TTK картичката и искористи ги поволностите што ги нуди ТТК Банка: - Едноставен и лесен начин да аплицирате; - Плаќање членарина на рати; - Рок на враќање без камата: 8 дена од датумот на фактурирање; - Поголема сигурност и намален ризик од користење готовина; - Практичност- ја намалувате потребата од чекање по шалтерите на банките; - 24-часовен пристап до вашите пари; - Можност да плаќате стоки/услуги и да подигате готовина на широка мрежа на продажни места и банкомати во земјата.

 

Целна група

Државјани  на Република  Македонија, деловно способни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос  во компании и во институции прифатливи за Банката.

 

Можности 

·         Плаќање во земјата без провизија;

·         Подигање готовина во банки и на АТМ;

·         Рок на намирување на долгот до 8 дена од денот на фактурирање.

 

Обезбедување

·         Рамковен кредит –лимит врз основа на заложно право;

·         Меница од 500 МКД, заверена од правното лице со пополнета менична изјава.

 

Потребни документи

·         Пополнето и потпишано барање за добивање и користење на картичката

·         Остварен промет на жиро сметка за последните 6 месеци

·         Биланс на состојба и биланс на успех  за последните 2 години

·        Заклучен лист за тековната година.

 

Провизии

·         Користењето Biznis Diners Club кобрендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје  за безготовински плаќања на POS-терминали кои го имаат знакот на Diners Club International е без надоместок;

·         Подигање готовина од  АТМ на ТТК Банка или шалтери со Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје - 5%;

·         Подигање на готовина од  АТМ  или шалтери на други банки во земјата со Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје - 5%;

·         Подигање готовина на шалтери на Прокредит Банка со можност на враќање на три рати, 1,5% камата на месечно ниво.

·         Провизија за подигнување готовина од АТМ на НЛБ Тутунска и Уни Банка,5%;

·         Подигање готовина од  АТМ кои го носат знакот Cirrus во странство до 150 ЕУР со Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје  - 15 ЕУР;

·         Подигање готовина од  АТМ  кои го носат знакот Cirrus во странство за иснос над 150 ЕУР со Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје - 6%.

 

Члeнарини 

·         Еднократна уписнина за Biznis Diners Club кобрендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје  - 1.860 денари;

·         Годишна членарина за Biznis Diners Club кобрендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје  - 3.100 денари на 12 месечни рати;

·         Годишна членарина за дополнителна картичка за Biznis Diners Club кобрендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје – 3.100 денари.

 

Камати

·         Без камата доколку фактурираниот износ се плати во  рокот на доспевање;

·         Продажба на стоки и услуги на три рати со деловна  DinersClub кобрендирана картичка, 1,5% камата на месечно ниво;

·        За неплатен долг во рокот на доспевање - 16% годишно (законска затезна камата).

 

 

Тарифа картично работење - Diners.

 

 

Лице за контакт:

Горан Томовски

Директор на Дирекција за правни лица

Сектор за Комерцијално банкарство

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 459

e-mail. goran.tomovski@ttk.com.mk

 

Оливера Наумовска

Радоводител на Оддел за позадинска обработка – население

Дирекција за Позадински обработки

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 009

e-mail. olivera.naumovska@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 20.7.2017 година.


 

О Г Л А С за продажба на моторно возило по пат на прибирање писмени затворени понуди
Известување за летно работно време – од 1.7.2017 година до 31.8.2017 година
СУПЕР Станбен кредит со СУПЕР фиксна каматна стапка од 2,85% во првите три години
СЕГА Е ЛЕСНО, со ненаменскиот потрошувачки хипотекарен кредит со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години
Интервју со проф. д-р Драгољуб Арсовски, Претседател на Управниот Одбор на ТТК Банка во месечниот бизнис магазин "Економија и бизнис"

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување