македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

Платен промет

Платен промет со странство

 

Платниот промет со странство е безготовински пренос на девизни средства од и во Република Македонија. Сите учесници во платниот промет со странство потребно е да имаат девизна трансакциска сметка во ТТК Банка.

 

Испраќање средства во странство – девизни (nostro) дознаки

Корисници

·       Физички лица (резиденти и нерезиденти)

Потребни документи

За испраќање средства на физичко лице:

·       Документ за идентификација

·       Девизна сметка

·       Име и презиме на примачот

·       Адреса на примачот

·       IBAN

·       Податоци за банката и контото на примачот во банката

·       SWIFT код на банката во која се испраќаат средствата

·       Потпишани обрасци 1450

За испраќање средства на правно лице:

·       Документ за идентификација

·       Девизна сметка

·       Целосен назив на фирмата

·       IBAN на примачот

·       Податоци (сметка на примачот во односната банка)

·       SWIFT код на банката во која се испраќаат средствата

·      Документ (во согласност со Упатството за начинот за вршење на платен промет со странство)

·       Потпишани обрасци 1450

Износ

·       До 2.500 ЕУР месечно, на физички лица

·      Износ врз основа на документ (во согласност со Упатството за начинот за вршење на платен промет со странство)

Провизии

·      Трошоците може да бидат OUR, SHE, BEN

·      0,3% од износот, минимум 600 МКД + 300 денари SWIFT

·      900 денари (доколку се работи за SHE и BEN трошоци)

·      1.800 денари (доколку се работи за OUR трошоци).

 

Прием на средства од странство девизни (лоро) дознаки

Корисници

·       Физички лица (резиденти и нерезиденти)

Потребни документи

За прием на средства од физичко лице:

·        Документ за идентификација

·       Девизна трансакциска сметка или IBAN број (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање трансакциска сметка во банката). 

·      \Податоци за ТТК Банка (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање трансакциска сметка во Банката).

За прием на средства од правно лице:

·        Документ за идентификација

·       Девизна трансакциска сметка или IBAN број (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање трансакциска сметка во банката). 

·       Изјава за основот на девизниот прилив

·      Податоци за ТТК Банка (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање трансакциска сметка во Банката).

Износ

·       Без ограничување

Провизии

·       Одлежан прилив од дознака 10 дена, без надомест

·       Прилив од дознака, 0,50% мин.150 ден.

·       Прилив од странска пензија, 1,50% мин 150 ден.

·       Странска пензија директно од странска банка, 0,50% мин. 250 ден.

 

Правила на платниот промет со странство за физички лица резиденти

Правила на платниот промет со странство за физички лица нерезиденти

 

Кореспондентски банки

За да се обезбеди ефикасно и точно порамнување на сите плаќања во странство, ТТК Банка има развиено широка мрежа на кореспондентски банки. Одделот за платен промет во земјата и странство на ТТК Банка ќе се погрижи за вашето барање и ќе ви врати во најкраток временски период. Ажурирањето се обезбедува на редовна основа, со цел да ве информира за моменталната состојба.

 

Листа на кореспондентски банки

 

Тарифа девизен платен промет

 

 

ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

Прием на налози

oд понеделник до петок

oд 8.00 до 16.00 часот

Налози примени до 15.30 часот

датум на валута тековен ден

Налози примени по 15.30 часот

датум на валута нареден ден

 

Лице за контакт:

Александра Стојмановска

Раководител на Оддел за платен промет во земјата и странство

Дирекција деловна мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 425

e-mail. aleksandra.stojmanovska@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.7.2017 година.


 

ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на депозитите на физичките и правните лица
Поповолни каматни услови за потрошувачките кредити Премиум СМАРТ и Премиум ВИП на ТТК Банка АД Скопје
Онлајн промена на дневен лимит за плаќање преку Интернет - нова функционалност на VISA платежните картички на ТТК Банка АД Скопје
СУПЕР Станбен кредит со СУПЕР фиксна каматна стапка од 2,85% во првите три години
СЕГА Е ЛЕСНО, со ненаменскиот потрошувачки хипотекарен кредит со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување